Báo Lào Cai
Thứ 5, 9/12/2021, 04:54 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

2.940 đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP

LCĐT - Trên địa bàn tỉnh hiện đã có 2.940 đối tượng được hưởng hỗ trợ thông qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt cho 2.940 đối tượng bao gồm: Người lao động ngừng việc; chấm dứt hợp đồng lao động; hỗ trợ cho người đang điều trị Covid-19 hoặc cách ly y tế; nhóm hỗ trợ bổ sung và trẻ em điều trị Covid-19 hoặc cách ly y tế; đạo diễn nghệ thuật hạng chức danh nghề nghiệp hạng IV; hộ kinh doanh; cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất, kinh doanh và nhóm lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động, với tổng kinh phí hỗ trợ là 4.609.021.000 đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các cơ quan bảo hiểm xã hội đã rà soát và thông báo cho 1361 đơn vị sử dụng lao động với tổng số tiền 9.069.150.431 đồng để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch Covid-19.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết