Báo Lào Cai
Thứ 5, 9/12/2021, 04:28 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

LCĐT - Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1123/STTTT - BCVTCNTT ngày 15/10/2021 về việc đề nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử. 

Hiện nay, người dân tại các địa phương cài đặt Sổ sức khỏe điện tử đã tăng đáng kể (52.075 lượt đăng ký), tuy nhiên, tỷ lệ vẫn còn rất thấp so với yêu cầu (11,61% dân số trên 18 tuổi). Tỷ lệ mũi tiêm cập nhật lên hệ thống chưa đầy đủ (97,76%) dẫn đến ảnh hưởng việc triển khai các ứng dụng công nghệ phòng, chống Covid - 19. Để đảm bảo triển khai hiệu quả các ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch, tiết kiệm nguồn lực của tỉnh, đồng thời thúc đẩy phát triển xã hội số, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp triển khai quyết liệt Chỉ thị số 15/CT - UBND và Công văn số 3377/UBND - VX của UBND tỉnh, trong đó chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử.

Cán bộ y tế cập nhật thông tin người tiêm vắc xin phòng Covid-19 lên hệ thống quản lý tiêm chủng.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid - 19 trên địa bàn cần hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trước hoặc trong thời gian chờ tiêm tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn. Cập nhật đầy đủ số liệu lên hệ thống quản lý tiêm chủng theo quy định.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị, cơ sở tiêm chủng, áp dụng triệt để các ứng dụng phục vụ quản lý tiêm chủng, cập nhật 100% số liệu tiêm chủng lên hệ thống.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết