Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Giải Búa liềm vàng

Vì một “cửa ngõ” Lào Cai hội nhập và phát triển

09/10/2020 16:21

LCĐT - Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với những kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020, sự phấn đấu nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập thể Đảng uỷ, Đảng bộ đã tổ chức lãnh đạo quán triệt, xây dựng, tổ chức thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Lào Cai lần thứ IX đề ra.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Lào Cai giao; tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, góp phần tăng nguồn thu cho nhân sách Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai. Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đã tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ, các chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ. Các chương trình, kế hoạch đề ra theo đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng cấp trên, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đối với đảng viên và các chi bộ trực thuộc. Cán bộ, đảng viên và quần chúng yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và lãnh đạo các cấp.

Các phương tiện thông quan qua Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành.

Nhận thức rõ vai trò là lực lượng “Gác cửa nền kinh tế”, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh đã chủ động đề ra nhiều giải pháp hiệu quả, tích cực hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân tham gia xuất, nhập khẩu, trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tinh thần gương mẫu dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. 100% đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đăng ký cam kết và thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo chủ chốt thực hiện nêu gương trước đảng viên, trước quần chúng.

Cán bộ, đảng viên, công chức thuộc Đảng bộ trong thực thi công vụ luôn tuân thủ quy định của pháp luật, sẵn sàng giúp đỡ, tư vấn cho người dân, doanh nghiệp, không có thái độ hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu; thuần thục chuyên môn, nghiệp vụ và có thái độ ứng xử giao tiếp văn minh, lịch sự, không né tránh trách nhiệm, có bản lĩnh đấu tranh với những hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Lấy việc phục vụ nhân dân là mục tiêu hàng đầu, là thước đo chủ yếu nhất cho mức độ và kết quả thực hiện công vụ. Cục Hải quan đã lựa chọn 3 cá nhân điển hình tiên tiến được Trưởng Khối thi đua các cơ quan Tài chính - Ngân hàng khen thưởng; 1 bí thư chi bộ được công nhận tiêu biểu xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, 2 đơn vị trực thuộc được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân và 3 cá nhân được Bộ Tài chính tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành tài chính”…

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã kịp thời cập nhật, tiếp thu các định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết của Đảng, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tổng cục Hải quan công tác quản lý Nhà nước về hải quan trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nổi bật là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt luật, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về hải quan như: Luật Hải quan năm 2014, Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế xuất nhập khẩu… Áp dụng và khai thác có hiệu quả các chương trình quản lý hải quan vào công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hải quan tại trụ sở các đơn vị, tại các nơi thực hiện thủ tục hải quan. Chỉ đạo triển khai và thực hiện tốt các quy định pháp luật về hải quan, thực hiện tốt thủ tục hải quan trên hệ thống thông quan điện tử tự động (VNACCS/VCIS), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hải quan. Cải thiện chỉ số thương mại qua biên giới, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện thủ tục hải quan, không để xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa tại các cửa khẩu. Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai giải quyết thủ tục hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Thu nộp ngân sách là một trong công tác trọng tâm hàng năm được Đảng ủy Cục quan tâm chỉ đạo, thường xuyên tập trung chỉ đạo các chi bộ, chi cục hải quan trực thuộc tích cực triển khai thực hiện các giải pháp: Nuôi dưỡng nguồn thu, thu hút doanh nghiệp xuất, nhập khẩu làm thủ tục qua địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra giá, mã số, xuất xứ... Chủ động thực hiện tốt công tác phân tích, dự báo số thuế thu nộp ngân sách hằng năm, xây dựng kế hoạch thu ngân sách Nhà nước cho các chi cục phù hợp với tình hình thực tế hoạt động xuất, nhập khẩu, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Lào Cai giao. Số thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015-2019 đạt 8.828 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2018-2019 đánh dấu mốc quan trọng số thu ngân sách Nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đạt và vượt 2.000 tỷ đồng/năm. Đảng ủy Cục tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lào Cai, qua đó thúc đẩy tăng kim ngạch xuất, nhập khẩu và tăng thu ngân sách Nhà nước. Số doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn hàng năm đều tăng. Năm 2019, có 522 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu, tăng 93 doanh nghiệp so với năm 2015. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu từ 2015-2019 hơn 10,9 tỷ USD, bằng 152% so với tổng kim ngạch nhiệm kỳ trước.

Ngoài ra, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế cũng được chú trọng. Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, trao đổi số liệu, chủ trì tổ chức thành công hội đàm lần thứ 10 và 12 giữa Hải quan Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Hải Phòng với Hải quan Côn Minh (Trung Quốc) tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 7/2016 và tại Hải Phòng vào tháng 8/2018. Tham dự hội đàm lần thứ 9, 11 và 13 giữa Hải quan Côn Minh (Trung Quốc) với Hải quan Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Hải Phòng tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Duy trì tốt hoạt động hợp tác giữa Hải quan Lào Cai (Việt Nam) và Hải quan Côn Minh (Trung Quốc).

Ông Nguyễn Việt Quang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết: Xác định tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại để hướng đến xây dựng môi trường hải quan điện tử phi giấy tờ, trong những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã thực hiện hiệu quả hiện đại hóa hải quan, góp phần tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tất cả vì một “cửa ngõ” Lào Cai hội nhập và phát triển. Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hải quan thông minh, xử lý tập trung trên nền tảng công nghệ hiện đại, có khả năng sẵn sàng cao, tích hợp chặt chẽ với hệ thống thông tin của các bên liên quan, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hải quan theo chuẩn mực quốc tế “Mọi lúc - Mọi nơi - Mọi phương tiện”.

Minh Phương
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.