Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Kinh tế

Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011 - 2020 tại tỉnh Lào Cai

09/10/2020 14:49

LCĐT - Ngày 9/10, Đoàn khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã có buổi làm việc với tỉnh Lào Cai.

Về phía Đoàn khảo sát có đồng chí Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam làm Trưởng đoàn; đại diện Uỷ ban Dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, để Ngân hàng Chính sách xã hội thực sự trở thành công cụ thực hiện hiệu quả về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm đến hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội, thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Nổi bật, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai trong giai đoạn 2011 - 2020 đã tập trung các nguồn đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tổng nguồn vốn thực hiện đến 30/6/2020 là 3.151 tỷ đồng, tăng so 31/12/2011 là 1.565 tỷ đồng.

Doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 5.415 tỷ đồng với 185.503 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ đến 30/6/2020 đạt 3.031 tỷ đồng,  đạt mức tăng trưởng 10,8% năm. Chất lượng tín dụng chính sách được nâng lên, nợ quá hạn và nợ khoanh đến 30/6/2020 là 5 tỷ đồng, chiếm 0,17% tổng dư nợ, giảm hơn 1 tỷ đồng so với năm 2011.

Các chương trình tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho 185.503 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi; 34.887 hộ gia đình ở nông thôn được vay vốn xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; 14.948 lao động được vay vốn để giải quyết việc làm;  4.127 hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo sinh sống ở miền núi được vay vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tạo đất sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống; 1.299 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở… Hoạt động tín dụng chính sách từ 2011 - 2020 đã góp phần tạo điều kiện cho 73.771 hộ thoát nghèo.

Cùng với đó, tỉnh Lào Cai luôn quan tâm đổi mới phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách, nhất là thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt, HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ - HĐND ngày 10/7/2019 về việc sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế - xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên. Công tác uỷ thác tín dụng cho các tổ chức chính trị - xã hội; hoạt động tại các điểm giao dịch xã; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn được hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát cho vay vốn chính sách và sử dụng vốn vay được tăng cường…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã làm rõ hơn những kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011 - 2020 tại tỉnh Lào Cai. Nhiều nội dung được các đại biểu kiến nghị với Trung ương để thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, việc xây dựng chính sách cần lấy kiến rộng rãi tại các địa phương và sát thực với từng vùng miền; cân đối, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; nâng mức cho vay tối đa đối với một số chương trình...

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh khẳng định, mặc dù là còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Lào Cai luôn quan tâm xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách đầu tư cho huyện nghèo, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó có chính sách tín dụng đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tỉnh Lào Cai xác định nguồn vốn tín dụng chính sách là nguồn lực quan trọng để đẩy nhanh công cuộc xoá đói, giảm nghèo, do đó tỉnh luôn đồng hành với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc đưa đồng vốn tín dụng chính sách đến với người dân. Tỉnh Lào Cai mong muốn Ngân hàng Chính sách xã hội  Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực để giúp tỉnh đẩy nhanh công cuộc giảm nghèo.

Đồng chí Trần Lan Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội  Việt Nam Trần Lan Phương đánh giá cao kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011 - 2020 tại tỉnh Lào Cai. Đồng chí khẳng định, qua khảo sát tại một số huyện và báo cáo của tỉnh cho thấy, Lào Cai  quan tâm sâu sắc đến việc triển khai, đưa tín dụng chính sách đến người nghèo. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai đã dành nguồn lực, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế - xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Những kết quả Lào Cai đạt được là kinh nghiệm hay để đưa vào tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và sẽ nhân rộng trong chiến lược giai đoạn 2021 - 2030. Những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Lào Cai thuộc về thẩm quyền Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Thanh Nam
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.