Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Phóng sự

“Chặt cành sâu để cứu cây”

Bài cuối: Không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền

06/10/2020 13:55

>>>Bài 1: Đau xót nhưng kiên quyết “chặt cành sâu”

>>>Bài 2: Mài “dao sắc” để “chặt cành sâu”

LCĐT - Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 rất quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn đánh giá, những yếu kém, hạn chế, bất cập về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, phòng, chống tham nhũng thời gian qua vẫn chưa được khắc phục triệt để. Đây là những yếu tố tác động mạnh mẽ tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng nói riêng. Do đó, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của toàn Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn tới phải thay đổi phù hợp với thực tiễn. Phóng viên Báo Lào Cai đã phỏng vấn đồng chí Tăng Ngọc Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về vấn đề này.

Phóng viên: Thưa đồng chí! Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều khó khăn, thách thức?

Đồng chí Tăng Ngọc Phòng: Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng luôn được Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng, ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa để lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chưa coi công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, dẫn đến chất lượng, hiệu quả có phần còn hạn chế. Trong khi đó, cùng với thực trạng chung của cả nước, tình hình tham nhũng, tiêu cực diễn biến ngày càng phức tạp, các hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi ở nhiều cấp, nhiều ngành, lĩnh vực… đã ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương.

Một số hạn chế về công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng chưa được khắc phục triệt để; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ vẫn là một khâu yếu; còn tình trạng nể nang, né tránh trong công tác kiểm tra, giám sát; chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát còn thấp, chưa tạo được chuyển biến căn bản, đủ sức giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Đảng… làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước trước Nhân dân. Do đó, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở phải quan tâm, nâng cao hơn nữa hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Phóng viên: Từ những thách thức trên, quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Tăng Ngọc Phòng: Từ những khó khăn, thách thức nêu trên, Tỉnh ủy xác định, cần phải nâng cao trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị “không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, dù người đó là ai” để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố lòng tin của Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phóng viên: Thưa đồng chí, vậy cần có những giải pháp cụ thể gì để hiện thực hóa quyết tâm chính trị đã đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng?

Đồng chí Tăng Ngọc Phòng: Trên cơ sở xác định rõ quyết tâm chính trị, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các giải pháp cụ thể, căn cơ trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra theo tinh thần chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, địa phương, trong đó phải xác định rõ đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra, giám sát; phân công cụ thể cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ (nếu có ban thường vụ cấp ủy) hoặc các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các cuộc kiểm tra, giám sát.

Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn những vấn đề trọng tâm, dư luận quan tâm để tổ chức kiểm tra, giám sát, trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng; chấp hành quy chế làm việc, chế độ công tác; thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; về mối quan hệ giữa tổ chức đảng và đảng viên với quần chúng; giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc các lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước, vốn ODA, tài trợ của nước ngoài, quản lý tài chính, tài sản công, xây dựng cơ bản, mua sắm trang - thiết bị, quản lý và sử dụng đất đai. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp, trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là các vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan chức năng đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát trong Đảng với thanh tra của Nhà nước và giám sát của Nhân dân.

Song song với đó là tập trung chỉ đạo việc khắc phục, sửa chữa, thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý các hành vi bao che, cố tình trì hoãn hoặc cố ý không chấp hành các quyết định, kết luận kiểm tra, giám sát.

Các chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề đối với đảng viên, tập trung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ được chi bộ phân công, tiêu chuẩn đảng viên, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống và giữ mối quan hệ với các tổ chức đảng, quần chúng ở nơi cư trú.

 Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của ủy ban kiểm tra; đảm bảo kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng...

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo Quy định 1409 ngày 8/1/2020 của Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy quy định việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp ủy có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở đó, công khai các thông tin về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng để củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.

Củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp. Chú trọng chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, cơ quan ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo quy định của Trung ương. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng quy hoạch, kế hoạch củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài (theo các quy định của Trung ương)...

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thanh Nam - Tuấn Ngọc
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.