Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn bản mới

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

12/09/2020 15:27

LCĐT - Ngày 9/9, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 12 về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ tại bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm Luật An toàn thông tin mạng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 7/6/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; đồng thời, đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND cấp huyện: Triển khai các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng ở mỗi cơ quan trong thẩm quyền quản lý của đơn vị, địa phương. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố lộ, lọt thông tin bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Cử cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm về an toàn thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng, giám sát, bảo vệ hệ thống thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị (tùy quy mô của đơn vị có thể tự thực hiện hoặc lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện). Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh để thực hiện giám sát, phòng ngừa và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Khi phát hiện có sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố về an toàn thông tin mạng, thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh để được hỗ trợ, ứng cứu.

Yêu cầu mọi cá nhân quản lý chặt chẽ chữ ký số, các tài khoản được cấp để khai thác các hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ, bảo đảm tính bảo mật; tuân thủ quy định, quy chế sử dụng chữ ký số khi gửi, ban hành văn bản điện tử trên môi trường mạng.

Chỉ sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh: hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống quản lý văn bản và điều hành,... để gửi nhận, trao đổi văn bản, tài liệu công vụ (trừ các văn bản, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước). Bảo đảm các hệ thống kỹ thuật hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng chuyên biệt đáp ứng được các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử tổng hợp, Cổng thông tin điện tử, các hệ thống thông tin có kết nối Internet thực hiện theo dõi thường xuyên nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố xảy ra; kiểm soát chặt chẽ các thông tin trước khi đưa lên trên Trang thông tin điện tử tổng hợp, Cổng thông tin điện tử và các hệ thống thông tin khác; không soạn thảo, in ấn tài liệu mật trên máy tính có kết nối mạng, điện thoại thông minh, máy tính bảng; bố trí máy tính độc lập, không kết nối mạng để soạn thảo, in ấn tài liệu mật; không lưu trữ cơ sở dữ liệu, tài liệu có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên máy tính kết nối mạng Internet, mạng nội bộ. Cần phải loại bỏ triệt để khi chuyển đổi mục đích sử dụng các thiết bị đã lưu cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Thường xuyên rà soát, thực hiện nâng cấp, phát triển, chuẩn hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, áp dụng công nghệ mới hiện đại, đáp ứng yêu cầu triển khai các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, phần mềm dùng chung của UBND tỉnh đảm bảo tăng cường năng lực và tính sẵn sàng của các hệ thống công nghệ thông tin duy trì ổn định, an toàn.

Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phổ biến, quán triệt thực hiện các quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng khai thác hệ thống thông tin, an toàn thông tin.

Riêng Sở Thông tin và Truyền thông, tham mưu, tổ chức thực thi và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. Làm đầu mối chuyên trách về an toàn thông tin mạng, tổ chức triển khai các giải pháp và điều phối tổ chức xử lý nguy cơ, ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin mạng trong hệ thống cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách về an toàn, an ninh mạng trong giám sát, chia sẻ thông tin, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng và xử lý nguy cơ, ứng cứu sự cố; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương...

LCĐT
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.